novalia@novalia.ee
Nõukoda

Koolitused

 • Suhtlemisalane koolitus
 • Suhtlemistreeningud
 • Arengukavade koostamine
 • Strateegiline planeerimine
 • Projektijuhtimine
 • Meeskonnakoolitus
 • Eesmärgikoolitus „Ehitusprogramm“

Konsultatsioonid

 • Organisatsiooni areng ja strateegiline planeerimine
 • Ettevõtlus ja  maaelu mitmekesistamine, äriplaanide koostamine
 • Projektitaotluste ettevalmistamine ja projektimeeskonna tegevuse nõustamine
 • Organisatsiooni sisekommunikatsioon ja suhtekorraldus